Zastosowania

Od spawalnictwa i mrożenia poprzez energetykę i ciepłownictwo po analitykę i badania, nasze gazy i technologie gazowe odgrywają istotną  rolę na niemal każdym etapie procesów przemysłowych, komercyjnych i naukowo-badawczych. Biorąc pod uwagę ogromną ilość aplikacji, potrzeby odbiorców gazów przemysłowych odnośnie ilości, czystości, asortymentu i sposobu dostawy są bardzo różne.

Niezależnie od tego czy prowadzisz specjalistyczny warsztat czy kierujesz wielkim zakładem produkcyjnym mamy ofertę odpowiednią dla Ciebie.

MAP

Główne gazy stosowane do pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP) to dwutlenek węgla, azot i tlen. Gazy te są stosowane oddzielnie lub jako mieszanki. Przy wyborze gazu lub składu mieszanki gazu należy brać pod uwagę ich właściwości oraz wzajemne oddziaływanie ze składnikami żywności, np. rozpuszczalność w produkcie spożywczym.

Do zastosowań przemyśle spożywczym dostarczamy dwutlenek węgla (CO2), azot (N2) i tlen (O2), a także inne gazy dopuszczone do stosowania przy produktach spożywczych. Dostarczamy gazy w butlach pod wysokim ciśnieniem, a także gazy ciekłe w izolowanych zbiornikach przeznaczonych do późniejszego mieszania przy urządzeniu pakującym lub gotowe mieszanki.

Co to jest MAP?

Pakowanie techniką atmosfer modyfikowanych /Modified Atmosphere Packaging -MAP/ polega na pakowaniu produktów spożywczych w opakowanie, w którym powietrze zostało w pewien sposób zmodyfikowane. W połączeniu z niskimi temperaturami, jest to skuteczna metoda przedłużania przechowywania produktu.

W niektórych przypadkach można przedłużyć okres przechowywania poprzez wytworzenie próżni w opakowaniu (pakowanie próżniowe).

Po zebraniu, owoc, warzywo czy inny produkt utrzymuje odpowiednie otoczenie dla bakterii, które są w stanie nadal funkcjonować zużywając dostępne węglowodany i składniki odżywcze. Te stale zachodzące procesy prowadzą do rozkładu produktu.

W Wielkiej Brytanii, do pakowania tą techniką stosuje się głównie trzy gazy -dwutlenek węgla, azot i tlen. W innych krajach używa się również innych gazów. Wydarzeniem o przełomowym znaczeniu było wprowadzenie tej metody we wczesnych latach 1980-tych przez firmę Marks & Spencer jako narzędzia pomocniczego przy sprzedaży mięsa czerwonego. Wkrótce metodę MAP zastosowano także do świeżych produktów z ryb, gotowanego mięsa i bekonu.

Dzisiaj, MAP to wyrafinowana technika stwarzająca wciąż nowe możliwości zarówno dostawcom jak i konsumentom.

Dlaczego właśnie MAP?

Dla branży przemysłowej, ważnym elementem są zmiany społeczne, ekonomiczne i handlowe. To spowodowało otwarcie się na pakowanie techniką MAP. Setki firm spożywczych zaczęły wykorzystywać MAP do budowania cennych nowych stosunków handlowych z wielkimi przedsiębiorstwami międzynarodowymi oraz innymi mniejszymi sieciami i firmami niezależnymi.

Ponieważ techniki MAP stale się rozwijają, pojawiają się wciąż nowe możliwości. Istnieje wiele producentów sprzętu oferujących doradztwo i wsparcie, oraz dostawców gazów takich jak firma Hendukol.

W zależności od produktu, dzięki stosowaniu technik MAP dopuszczalny okres przechowywania można przedłużyć o 50 do 500%. Oznacza to minimalizację strat i uelastycznienie procedur zamówień i uzupełniania zapasów.

Jeśli istnieje większa możliwość sprzedaży produktu, jest oczywiście mniejsza szansa na to, że będzie on wyrzucony.

Zarówno dla detalistów jak i konsumentów istnieją oczywiste korzyści z posiadania żywności, która psuje się wolniej w drodze z zakładu produkcyjnego do sklepu, a następnie do kuchni, lodówki czy zamrażarki.

Atrakcyjność zewnętrzna produktów spożywczych to kolejny aspekt jakości o kluczowym znaczeniu. W tym obszarze doświadczenie branży spożywczej z mięsem czerwonym stanowi interesujący przypadek do przeanalizowania.

Świeżą, czerwoną barwę utrzymuje się dłużej dzięki zastosowaniu mieszaniny zawierającej od 60 do 80% tlenu (w zależności od mięsa), i pozostałych 40-20% dwutlenku węgla.

Ograniczona potrzeba stosowania sztucznych konserwantów

W pewnych przypadkach, stosowanie MAP likwiduje potrzebę stosowania sztucznych konserwantów w celu uzyskania wymaganego okresu przechowania.

Gazy MAP –informacje podstawowe

Gazy używane w procesie MAP dopuszczone do kontaktu z żywnością i produkowane przez firmę Hendukol charakteryzują się wysoką czystością. Są dostarczane w formie ciekłej w kriogenicznych cysternach, bądź w formie lotnej, w butlach wysokociśnieniowych, zawsze przeznaczonych wyłącznie do użytku w przemyśle spożywczym.

Wpływ poszczególnych gazów na wyroby spożywcze:

Dwutlenek węgla (CO2)

Dwutlenek węgla hamuje rozwój większości bakterii tlenowych i pleśni. Im wyższy poziom CO2, tym dłuższy okres przechowywania. Jednak CO2 jest łatwo wchłaniany przez tłuszcze i wodę -w związku z czym, większość produktów żywnościowych absorbuje CO2.

Azot (N2)

Azot jest gazem obojętnym, stosowanym do eliminowania powietrza, a zwłaszcza tlenu. Używa się go także jako gaz równoważący w mieszaninie gazowej, zapobiegający zapadaniu się opakowań zawierających środki spożywcze o wysokiej wilgotności lub zwartości tłuszczów, spowodowanemu tendencją takich produktów do absorbowania dwutlenku węgla z atmosfery.

Tlen (O2)

Tlen powoduje rozkład tlenowy żywności i jest niezbędny do rozwoju mikroorganizmów tlenowych. Generalnie, należałoby wykluczyć tlen, ale z kilku powodów powinien on występować w ilościach kontrolowanych, miedzy innymi:

w celu utrzymania świeżej i naturalnej barwy (np. mięso czerwone)

do utrzymania oddychania (owoce i warzywa)